logo
Welcome Guest! To enable all features please Đăng nhập. New Registrations are disabled.

Thông báo

Icon
Error

Diễn đàn con (Phổ cập PCGD.MOET.GOV.VN)
  Forum Chủ đề Posts Bài cuối
Bài viết mới
 (1 đang xem)
Tên đăng nhập phần mềm
1 1 Tài khoản PCGD
bởi admin  Xem bài viết cuốiGo to first unread
02-09-2020 lúc 09:48:52(UTC)
Gửi chủ đề
Phổ cập PCGD.MOET.GOV.VN
  Chủ đề Trả Lời Xem Bài cuối
Bài viết mới Đăng nhập phổ cập xóa mù
Guest , 10-12-2014 lúc 03:25:26(UTC)
3 4,432 Hoangtu Xem bài viết cuối Go to first unread
18-05-2021 lúc 03:01:16(UTC)
Bài viết mới Xin ý kiến trợ giúp
Về công tác phổ cập giáo dục-Xóa mù chữ

Guest , 23-10-2020 lúc 04:46:19(UTC)
0 185 Guest Xem bài viết cuối Go to first unread
23-10-2020 lúc 04:46:19(UTC)
Bài viết mới Quy trình xuất phiếu và in phiếu điều tra
Guest , 10-10-2014 lúc 02:48:39(UTC)
4 5,342 Guest Xem bài viết cuối Go to first unread
14-11-2019 lúc 08:27:57(UTC)
Bài viết mới Mã trường trong phần mềm PCGD_XMC
Mã trường trong phần mềm PCGD_XMC

Guest , 27-09-2019 lúc 08:00:08(UTC)
1 807 Guest Xem bài viết cuối Go to first unread
27-09-2019 lúc 08:00:49(UTC)
Bài viết mới Phổ cập của Bộ giáo dục và Đào tạo mới
Phổ cập của Bộ giáo dục và Đào tạo mới

Guest , 07-11-2013 lúc 06:28:57(UTC) - [ Chuyến đến trang:  ] 1 , 2 , 3
47 60,250 Guest Xem bài viết cuối Go to first unread
15-12-2018 lúc 08:12:54(UTC)
Bài viết mới tại sao phần mềm k mở được
Guest , 01-11-2018 lúc 01:06:07(UTC)
0 856 Guest Xem bài viết cuối Go to first unread
01-11-2018 lúc 01:06:07(UTC)
Bài viết mới Hướng dẫn phổ cập 2018-2019
Hướng dẫn phổ cập 2018-2019

admin , 18-09-2018 lúc 01:56:08(UTC)
1 961 Guest Xem bài viết cuối Go to first unread
18-09-2018 lúc 01:59:38(UTC)
Bài viết mới Hướng dẫn phổ cập 2017
Hướng dẫn phổ cập 2017

Guest , 01-10-2017 lúc 08:44:37(UTC)
3 2,424 MrLak48 Xem bài viết cuối Go to first unread
28-11-2017 lúc 01:01:02(UTC)
Bài viết mới Danh mục các trường năm 2017
Danh mục các trường năm 2017

Guest , 28-09-2017 lúc 02:28:55(UTC)
1 1,094 Guest Xem bài viết cuối Go to first unread
28-09-2017 lúc 02:29:34(UTC)
Bài viết mới pho câp giao dục - xóa mù chữ
Guest , 26-08-2017 lúc 10:14:46(UTC)
0 1,102 Guest Xem bài viết cuối Go to first unread
26-08-2017 lúc 10:14:46(UTC)
Bài viết mới lên lớp
Guest , 09-07-2017 lúc 09:21:36(UTC)
0 996 Guest Xem bài viết cuối Go to first unread
09-07-2017 lúc 09:21:36(UTC)
Bài viết mới câu hỏi
Guest , 15-11-2016 lúc 04:19:17(UTC)
1 1,408 Guest Xem bài viết cuối Go to first unread
31-05-2017 lúc 09:09:56(UTC)
Bài viết mới Sửa lỗi
Guest , 06-11-2016 lúc 08:52:59(UTC)
1 1,317 admin Xem bài viết cuối Go to first unread
14-11-2016 lúc 11:35:40(UTC)
Bài viết mới Liên hệ PCGD
Guest , 16-12-2015 lúc 09:02:40(UTC)
0 2,578 Guest Xem bài viết cuối Go to first unread
16-12-2015 lúc 09:02:40(UTC)
Bài viết mới muc thong ke
muc thong ke 7 8

Guest , 06-11-2015 lúc 04:43:40(UTC)
0 1,353 Guest Xem bài viết cuối Go to first unread
06-11-2015 lúc 04:43:40(UTC)
Bài viết mới Đăng nhập phần mềm phổ cập xóa mù mới nhất 13-10-2015 [+1]
Guest , 13-10-2015 lúc 04:12:31(UTC)
1 6,368 Guest Xem bài viết cuối Go to first unread
28-10-2015 lúc 08:31:11(UTC)
Bài viết mới Tổng hợp kết quả phổ cập tính đến 01-10-2015 - QY
Guest , 08-10-2015 lúc 11:05:45(UTC)
1 1,901 Guest Xem bài viết cuối Go to first unread
08-10-2015 lúc 11:07:21(UTC)
Bài viết mới Tài liệu tập huấn phổ cập của SGD&ĐT
Guest , 08-10-2015 lúc 11:03:18(UTC)
1 1,754 Guest Xem bài viết cuối Go to first unread
08-10-2015 lúc 11:04:17(UTC)
Bài viết mới phổ cập xoa mù
Guest , 01-10-2015 lúc 08:17:35(UTC)
0 1,403 Guest Xem bài viết cuối Go to first unread
01-10-2015 lúc 08:17:35(UTC)
Bài viết mới Nhận xét phổ cập
Guest , 28-09-2015 lúc 09:59:29(UTC)
0 1,350 Guest Xem bài viết cuối Go to first unread
28-09-2015 lúc 09:59:29(UTC)
Bài viết mới Mù mức độ 1,2,3
Guest , 21-09-2015 lúc 02:45:26(UTC)
0 3,417 Guest Xem bài viết cuối Go to first unread
21-09-2015 lúc 02:45:26(UTC)
Bài viết mới Hạn thời gian thực hiện
Guest , 17-09-2015 lúc 10:45:09(UTC)
1 1,688 Guest Xem bài viết cuối Go to first unread
17-09-2015 lúc 10:45:44(UTC)
Bài viết mới Mẫu phiếu 2015-2016
Guest , 08-09-2015 lúc 05:30:26(UTC)
2 2,099 Guest Xem bài viết cuối Go to first unread
10-09-2015 lúc 01:36:50(UTC)
Bài viết mới Phần mềm hướng dẫn phổ cập xóa mù chữ mới nhât 2015
Guest , 26-08-2015 lúc 04:00:46(UTC)
2 2,563 Guest Xem bài viết cuối Go to first unread
31-08-2015 lúc 10:14:48(UTC)
Bài viết mới Hỏi về PCGDCMC
Guest , 28-05-2015 lúc 09:58:37(UTC)
0 2,205 Guest Xem bài viết cuối Go to first unread
28-05-2015 lúc 09:58:37(UTC)
Bài viết mới hệ thống không thống kê
Guest , 29-09-2014 lúc 11:12:42(UTC)
2 3,819 Guest Xem bài viết cuối Go to first unread
05-04-2015 lúc 10:17:57(UTC)
Bài viết mới Danh mục mã trường mới cập nhật
Guest , 17-01-2015 lúc 02:24:27(UTC)
1 3,846 Guest Xem bài viết cuối Go to first unread
17-01-2015 lúc 02:25:05(UTC)
Bài viết mới Phổ cập Excel
Guest , 05-01-2015 lúc 03:46:56(UTC)
0 1,656 Guest Xem bài viết cuối Go to first unread
05-01-2015 lúc 03:46:56(UTC)
Bài viết mới làm phổ cập trên excel
Guest , 27-12-2014 lúc 02:16:11(UTC)
2 2,457 Guest Xem bài viết cuối Go to first unread
28-12-2014 lúc 05:25:18(UTC)
Bài viết mới Hỏi đáp
Guest , 11-12-2014 lúc 11:19:22(UTC)
6 4,741 Guest Xem bài viết cuối Go to first unread
22-12-2014 lúc 11:23:42(UTC)
Bài viết mới Hướng dẫn chi tiết nhập phần mềm phổ cập xóa mù
Ngày 11 tháng 12 năm 2014

Guest , 10-12-2014 lúc 09:50:51(UTC)
11 11,553 Guest Xem bài viết cuối Go to first unread
11-12-2014 lúc 10:50:24(UTC)
Bài viết mới PCGDTHCS
Guest , 05-12-2014 lúc 07:40:05(UTC)
1 2,076 Guest Xem bài viết cuối Go to first unread
05-12-2014 lúc 01:53:29(UTC)
Bài viết mới Câu hỏi phổ cập xóa mù
Guest , 18-11-2014 lúc 05:06:23(UTC)
1 2,246 Guest Xem bài viết cuối Go to first unread
21-11-2014 lúc 07:17:44(UTC)
Bài viết mới Bộ cài phổ cập THCS 2013-2014
Tải bộ cài

admin , 22-10-2013 lúc 02:15:26(UTC) - [ Chuyến đến trang:  ] 1 , 2
22 11,699 Guest Xem bài viết cuối Go to first unread
13-11-2014 lúc 04:55:07(UTC)
Bài viết mới khong dua du lieu duoc vaao he thong
Guest , 05-11-2014 lúc 10:06:03(UTC)
1 2,016 Guest Xem bài viết cuối Go to first unread
05-11-2014 lúc 11:08:39(UTC)
Bài viết mới Phổ cập Mầm non
Các thông tin về phổ cập Mầm non

admin , 29-10-2013 lúc 10:06:40(UTC)
6 4,378 Guest Xem bài viết cuối Go to first unread
27-10-2014 lúc 09:40:41(UTC)
Bài viết mới Hướng dẫn phổ cập PCGD.MOET.GOV.VN năm 2014-2015
Guest , 28-08-2014 lúc 08:41:21(UTC)
0 4,354 Guest Xem bài viết cuối Go to first unread
28-08-2014 lúc 08:41:21(UTC)
Bài viết mới Chuyển Yên Hưng thành Quảng Yên
Guest , 17-05-2014 lúc 09:18:09(UTC)
5 3,735 Guest Xem bài viết cuối Go to first unread
22-08-2014 lúc 09:12:15(UTC)
Bài viết mới giúp em
Guest , 19-04-2014 lúc 08:34:27(UTC)
3 2,914 Guest Xem bài viết cuối Go to first unread
29-05-2014 lúc 05:14:04(UTC)
Bài viết mới Hướng dẫn chi tiết về phổ cập
Hướng dẫn chi tiết

tuank18c , 18-10-2013 lúc 07:04:01(UTC)
1 2,878 Guest Xem bài viết cuối Go to first unread
10-03-2014 lúc 08:30:35(UTC)
Bài viết mới Danh mục mã trường cập nhật đến 22-11-2013
Danh mục mã trường cập nhật đến 22-11-2013

admin , 22-11-2013 lúc 03:21:06(UTC)
0 1,774 admin Xem bài viết cuối Go to first unread
22-11-2013 lúc 03:21:06(UTC)
Bài viết mới PCGD
Guest , 22-11-2013 lúc 10:11:53(UTC)
1 2,671 Guest Xem bài viết cuối Go to first unread
22-11-2013 lúc 02:41:49(UTC)
Bài viết mới Dữ liệu phổ cập năm học 2013-2014
Dữ liệu phổ cập năm 2013-2014 trên Excel

Guest , 14-11-2013 lúc 08:39:24(UTC)
1 2,201 Guest Xem bài viết cuối Go to first unread
14-11-2013 lúc 08:40:06(UTC)
Bài viết mới Sua loi khi nang cap tu 3.5 len 3.6
nhamac , 29-10-2013 lúc 10:36:00(UTC)
1 2,295 Guest Xem bài viết cuối Go to first unread
29-10-2013 lúc 08:45:53(UTC)
Bài viết mới Dữ liệu phổ cập năm 2012-2013
Dữ liệu phổ cập năm 2012-2013 trên Excel

Guest , 19-10-2013 lúc 06:46:03(UTC)
3 2,987 Guest Xem bài viết cuối Go to first unread
19-10-2013 lúc 07:38:15(UTC)
Bài viết mới Tạo dữ liệu cho năm học mới
Tạo niên khóa mới

tuank18c , 18-10-2013 lúc 07:01:28(UTC)
0 1,874 tuank18c Xem bài viết cuối Go to first unread
18-10-2013 lúc 07:01:28(UTC)
Bài viết mới Cách ghép dữ liệu các trường vào một máy
Cách ghép dữ liệu các trường vào một máy

Guest , 17-10-2013 lúc 08:49:18(UTC)
1 2,343 Guest Xem bài viết cuối Go to first unread
17-10-2013 lúc 08:52:14(UTC)
Bài viết mới Lỗi phần mềm phổ cập
Xin hỏi giải quyết lỗi này như thế nào?

admin , 11-10-2013 lúc 12:27:44(UTC)
1 2,738 admin Xem bài viết cuối Go to first unread
11-10-2013 lúc 12:29:16(UTC)
Ai đang xem trang này?
Guest
Xem chủ đề Đánh dấu diễn đàn đã đọc
Gửi chủ đề
Search Forum    OK
Chuyển nhanh đến  
Bài viết mới Không có bài viết mới
Hot Topic (New Posts) Hot Topic
Bài viết mới (Đã Khóa) Không có bài viết mới (Đã Khóa)
Thông báo (Có bài viết mới) Thông báo
Sticky (New Posts) Chú ý
Bình chọn (Có bài viết mới) Poll
Đã chuyển
Bạn có thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn có thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn có thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

© 2021,Gocom Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.226 giây.