logo
Welcome Guest! To enable all features please Đăng nhập. New Registrations are disabled.

Thông báo

Icon
Error

Gửi chủ đề
Văn bản về CNTT
  Chủ đề Trả Lời Xem Bài cuối
Hot Topic (New Posts) Mẫu thẻ
Guest , 05-11-2015 lúc 10:18:40(UTC) - [ Chuyến đến trang:  ] 1 , 2 , 3
42 9,360 Guest Xem bài viết cuối Go to first unread
Hôm qua vào lúc 12:08:49 CH(UTC)
Bài viết mới Đồng phục ra đời là một phần không thể thiếu trong việc nhận diện thương hiệu doanh nghiệp
Guest , 19-03-2020 lúc 10:09:11(UTC)
1 174 Guest Xem bài viết cuối Go to first unread
28-05-2020 lúc 08:45:42(UTC)
Bài viết mới Kho bài giảng
Kho bài giảng

Guest , 02-03-2020 lúc 09:58:37(UTC)
0 129 Guest Xem bài viết cuối Go to first unread
02-03-2020 lúc 09:58:37(UTC)
Bài viết mới Mẫu in hồ sơ thi HSG 2019-2020
Mẫu in hồ sơ thi HSG 2019-2020

Guest , 05-12-2019 lúc 10:29:25(UTC)
4 398 Guest Xem bài viết cuối Go to first unread
06-12-2019 lúc 02:25:29(UTC)
Bài viết mới Bìa đẹp
Guest , 06-01-2016 lúc 08:36:23(UTC) - [ Chuyến đến trang:  ] 1 , 2
23 5,914 Guest Xem bài viết cuối Go to first unread
29-10-2019 lúc 04:09:10(UTC)
Bài viết mới Ban do tu duy
4.0

Guest , 25-10-2019 lúc 09:36:10(UTC)
0 217 Guest Xem bài viết cuối Go to first unread
25-10-2019 lúc 09:36:10(UTC)
Bài viết mới Logo trang WEB
Logo trang WEB

Guest , 13-10-2019 lúc 03:42:45(UTC)
1 267 Guest Xem bài viết cuối Go to first unread
13-10-2019 lúc 03:55:19(UTC)
Bài viết mới Giấy đi đường
Guest , 28-01-2015 lúc 10:10:09(UTC)
7 4,862 Guest Xem bài viết cuối Go to first unread
08-10-2019 lúc 06:07:20(UTC)
Bài viết mới QĐ bổ nhiệm
QĐ bổ nhiệm

Guest , 19-09-2019 lúc 09:13:03(UTC)
2 352 Guest Xem bài viết cuối Go to first unread
19-09-2019 lúc 09:15:03(UTC)
Bài viết mới Giao ban toàn ngành
Giao ban toàn ngành

Guest , 03-05-2019 lúc 02:48:06(UTC)
2 469 Guest Xem bài viết cuối Go to first unread
22-08-2019 lúc 06:42:35(UTC)
Bài viết mới Logo dep
Guest , 17-12-2015 lúc 02:05:16(UTC) - [ Chuyến đến trang:  ] 1 , 2
27 7,821 Guest Xem bài viết cuối Go to first unread
03-06-2019 lúc 08:23:07(UTC)
Bài viết mới Giay ban giao tai san
Guest , 24-02-2016 lúc 03:22:36(UTC)
3 1,608 Guest Xem bài viết cuối Go to first unread
25-04-2019 lúc 07:52:03(UTC)
Bài viết mới Dang vien
Dang vien

Guest , 18-12-2018 lúc 04:05:37(UTC)
1 501 Guest Xem bài viết cuối Go to first unread
18-12-2018 lúc 04:06:33(UTC)
Bài viết mới Mau giay moi
Mau giay moi

Guest , 18-12-2018 lúc 11:17:02(UTC)
1 453 Guest Xem bài viết cuối Go to first unread
18-12-2018 lúc 11:17:39(UTC)
Bài viết mới Phân hạng trường
Phân hạng trường

Guest , 09-10-2017 lúc 09:29:13(UTC)
4 1,309 Guest Xem bài viết cuối Go to first unread
04-12-2018 lúc 09:35:51(UTC)
Bài viết mới Đồng hồ
Đồng hồ

Guest , 28-04-2018 lúc 09:27:17(UTC)
1 766 Guest Xem bài viết cuối Go to first unread
28-04-2018 lúc 09:27:53(UTC)
Bài viết mới Giấy bàn giao thiet bị THCS
Giấy bàn giao thiet bị THCS

Guest , 18-04-2018 lúc 08:17:46(UTC)
1 788 Guest Xem bài viết cuối Go to first unread
18-04-2018 lúc 08:18:22(UTC)
Bài viết mới Thông tin máy tính
Thông tin máy tính

Guest , 19-12-2017 lúc 08:38:14(UTC)
2 1,015 Guest Xem bài viết cuối Go to first unread
12-03-2018 lúc 10:44:07(UTC)
Bài viết mới Mẫu in bai thu hoạch
Mẫu Thẻ

Guest , 11-12-2017 lúc 03:47:32(UTC)
1 801 Guest Xem bài viết cuối Go to first unread
11-12-2017 lúc 03:52:01(UTC)
Bài viết mới Họp trực tuyến
Guest , 08-12-2017 lúc 08:33:20(UTC)
0 595 Guest Xem bài viết cuối Go to first unread
08-12-2017 lúc 08:33:20(UTC)
Bài viết mới Nội quy học sinh
Nội quy học sinh

Guest , 21-11-2017 lúc 08:50:58(UTC)
1 736 Guest Xem bài viết cuối Go to first unread
21-11-2017 lúc 08:52:37(UTC)
Bài viết mới Mã hóa DL
Mã hóa DL

Guest , 05-11-2017 lúc 09:16:42(UTC)
1 698 Guest Xem bài viết cuối Go to first unread
05-11-2017 lúc 09:17:39(UTC)
Bài viết mới Khắc phục file
Guest , 01-11-2017 lúc 07:20:17(UTC)
1 859 Guest Xem bài viết cuối Go to first unread
01-11-2017 lúc 07:20:53(UTC)
Bài viết mới Violet
Key

Guest , 20-10-2017 lúc 11:24:25(UTC)
1 848 Guest Xem bài viết cuối Go to first unread
24-10-2017 lúc 06:39:10(UTC)
Bài viết mới Văn bản về kiểm tra nội bộ
Văn bản về kiểm tra nội bộ

Guest , 13-03-2017 lúc 09:17:06(UTC)
7 1,958 Guest Xem bài viết cuối Go to first unread
19-10-2017 lúc 11:05:11(UTC)
Bài viết mới Hình nền
Hình nền

Guest , 11-10-2017 lúc 09:51:52(UTC)
0 698 Guest Xem bài viết cuối Go to first unread
11-10-2017 lúc 09:51:52(UTC)
Bài viết mới Mẫu Đơn xin nghỉ phép, nghỉ việc riêng
Mẫu Đơn xin nghỉ phép, nghỉ việc riêng

Guest , 26-05-2017 lúc 08:11:14(UTC)
3 1,179 Guest Xem bài viết cuối Go to first unread
13-09-2017 lúc 01:48:35(UTC)
Bài viết mới Văn bản thanh toán dạy tin học
Văn bản thanh toán dạy tin học

Guest , 05-06-2017 lúc 01:43:26(UTC)
6 1,629 Guest Xem bài viết cuối Go to first unread
13-09-2017 lúc 10:17:34(UTC)
Bài viết mới Hồ sơ sổ sách
Hồ sơ sổ sách

Guest , 06-09-2017 lúc 04:30:02(UTC)
1 877 Guest Xem bài viết cuối Go to first unread
08-09-2017 lúc 05:02:27(UTC)
Bài viết mới Logo các tháng
Logo các tháng

Guest , 18-08-2017 lúc 04:10:04(UTC)
2 1,137 Guest Xem bài viết cuối Go to first unread
24-08-2017 lúc 09:18:56(UTC)
Bài viết mới Kẻ Oly
Guest , 17-08-2017 lúc 01:40:41(UTC)
1 965 Guest Xem bài viết cuối Go to first unread
17-08-2017 lúc 01:43:39(UTC)
Bài viết mới Quyết định phê duyệt Kế hoạch tổ chức dạy học tin
Quyết định phê duyệt Kế hoạch tổ chức dạy học tin

Guest , 05-06-2017 lúc 02:36:44(UTC)
1 830 Guest Xem bài viết cuối Go to first unread
05-06-2017 lúc 03:45:37(UTC)
Bài viết mới Các lỗi máy in
Lỗi không load khổ A4

Guest , 05-06-2017 lúc 08:15:13(UTC)
1 958 Guest Xem bài viết cuối Go to first unread
05-06-2017 lúc 08:22:36(UTC)
Bài viết mới Các báo cáo về CNTT
Guest , 01-06-2017 lúc 03:41:51(UTC)
1 974 Guest Xem bài viết cuối Go to first unread
01-06-2017 lúc 03:42:27(UTC)
Bài viết mới Các add-ins hay trong excel
Guest , 29-05-2017 lúc 03:07:13(UTC)
2 1,228 Guest Xem bài viết cuối Go to first unread
29-05-2017 lúc 03:12:10(UTC)
Bài viết mới Văn bản hướng dẫn về CNT
admin , 17-09-2014 lúc 10:52:18(UTC)
2 2,044 Guest Xem bài viết cuối Go to first unread
26-05-2017 lúc 08:02:15(UTC)
Bài viết mới Các định nghĩa về trường học
Guest , 25-05-2017 lúc 02:14:37(UTC)
0 836 Guest Xem bài viết cuối Go to first unread
25-05-2017 lúc 02:14:37(UTC)
Bài viết mới Các ngày lễ lớn trong năm
Guest , 06-02-2017 lúc 09:59:05(UTC)
5 1,671 Guest Xem bài viết cuối Go to first unread
28-04-2017 lúc 01:55:52(UTC)
Bài viết mới Danh sach
Guest , 23-02-2017 lúc 10:09:40(UTC)
2 1,126 Guest Xem bài viết cuối Go to first unread
24-04-2017 lúc 03:00:39(UTC)
Bài viết mới In chung chi nghe 2017
In chung chi nghe 2017

Guest , 19-04-2017 lúc 11:24:16(UTC)
1 919 Guest Xem bài viết cuối Go to first unread
19-04-2017 lúc 11:24:57(UTC)
Bài viết mới Anh PGD
Guest , 30-11-2016 lúc 09:03:46(UTC)
2 1,097 Guest Xem bài viết cuối Go to first unread
05-04-2017 lúc 02:08:35(UTC)
Bài viết mới Ho tro tu xa
Guest , 02-01-2017 lúc 09:38:15(UTC)
1 957 Guest Xem bài viết cuối Go to first unread
02-01-2017 lúc 09:38:51(UTC)
Bài viết mới Chuẩn CNTT mới
Guest , 30-12-2016 lúc 10:43:45(UTC)
0 796 Guest Xem bài viết cuối Go to first unread
30-12-2016 lúc 10:43:45(UTC)
Bài viết mới Biểu tổng hợp các kì thi
Guest , 23-12-2016 lúc 11:12:59(UTC)
1 1,034 Guest Xem bài viết cuối Go to first unread
23-12-2016 lúc 11:13:45(UTC)
Bài viết mới Danh sách triệu tập tập huấn
admin , 27-10-2016 lúc 02:42:56(UTC)
0 793 admin Xem bài viết cuối Go to first unread
27-10-2016 lúc 02:42:56(UTC)
Bài viết mới Nhiệm vụ CNTT năm 2016-2017
Hướng dẫn

Guest , 04-10-2016 lúc 04:19:13(UTC)
1 1,008 Guest Xem bài viết cuối Go to first unread
04-10-2016 lúc 04:19:54(UTC)
Bài viết mới Văn bản hướng dẫn về tin học - Trang web
Trang web

admin , 04-10-2016 lúc 03:53:35(UTC)
1 1,176 Guest Xem bài viết cuối Go to first unread
04-10-2016 lúc 03:55:21(UTC)
Bài viết mới Lịch bầu cử
Guest , 24-03-2016 lúc 11:38:07(UTC)
1 1,325 Guest Xem bài viết cuối Go to first unread
24-03-2016 lúc 11:43:55(UTC)
Bài viết mới Logo cong doan
Guest , 18-03-2016 lúc 05:09:19(UTC)
1 1,240 Guest Xem bài viết cuối Go to first unread
18-03-2016 lúc 05:10:42(UTC)
Bài viết mới Lịch công tác Tuần -SGD
Guest , 02-03-2016 lúc 02:04:09(UTC)
1 1,260 Guest Xem bài viết cuối Go to first unread
02-03-2016 lúc 02:04:46(UTC)
Bài viết mới Thong tin tap huan van ban den
Guest , 02-06-2015 lúc 03:32:01(UTC)
3 3,003 Guest Xem bài viết cuối Go to first unread
13-02-2016 lúc 10:31:16(UTC)
Bài viết mới Mẫu HKPĐ
Guest , 06-01-2016 lúc 10:57:09(UTC)
1 1,210 Guest Xem bài viết cuối Go to first unread
06-01-2016 lúc 10:57:52(UTC)
Bài viết mới Văn bản của Bộ GD&ĐT năm 2015-2016
Guest , 02-10-2015 lúc 01:45:00(UTC)
1 1,621 Guest Xem bài viết cuối Go to first unread
02-10-2015 lúc 01:45:40(UTC)
Bài viết mới Văn bản của Bộ giáo dục và Đào tạo năm 2013-2014
Guest , 08-01-2015 lúc 10:57:15(UTC)
0 1,534 Guest Xem bài viết cuối Go to first unread
08-01-2015 lúc 10:57:15(UTC)
Bài viết mới Văn bản của Sở GD&ĐT Quảng Ninh năm 2013-2014
Guest , 07-01-2015 lúc 02:53:11(UTC)
1 1,851 Guest Xem bài viết cuối Go to first unread
07-01-2015 lúc 02:53:54(UTC)
Bài viết mới Văn bản Sở GD&ĐT năm 2014-2015
Guest , 29-10-2014 lúc 04:17:59(UTC)
3 2,414 Guest Xem bài viết cuối Go to first unread
25-12-2014 lúc 11:31:17(UTC)
Bài viết mới Hướng dẫn Viettel
Guest , 05-11-2014 lúc 04:27:15(UTC)
2 2,413 Guest Xem bài viết cuối Go to first unread
25-12-2014 lúc 11:21:23(UTC)
Bài viết mới Tham luận của TS Quách Tuấn Ngọc, Cục trưởng cục CNTT Bộ GD-ĐT
Guest , 13-11-2014 lúc 08:50:56(UTC)
0 1,566 Guest Xem bài viết cuối Go to first unread
13-11-2014 lúc 08:50:56(UTC)
Bài viết mới Văn bản Phòng GD&ĐT năm 2014-2015
Văn bản Phòng GD&ĐT năm 2014-2015.

Guest , 29-10-2014 lúc 04:19:23(UTC)
2 1,958 Guest Xem bài viết cuối Go to first unread
29-10-2014 lúc 04:23:29(UTC)
Bài viết mới Văn bản Bộ GD&ĐT năm 2014-2015
Guest , 29-10-2014 lúc 04:21:52(UTC)
1 1,723 Guest Xem bài viết cuối Go to first unread
29-10-2014 lúc 04:22:34(UTC)
Bài viết mới Văn bản về hướng dẫn đưa tin bài
Guest , 11-10-2014 lúc 05:47:01(UTC)
1 1,862 Guest Xem bài viết cuối Go to first unread
11-10-2014 lúc 05:48:54(UTC)
Ai đang xem trang này?
Guest
Xem chủ đề Đánh dấu diễn đàn đã đọc
Gửi chủ đề
Search Forum    OK
Chuyển nhanh đến  
Bài viết mới Không có bài viết mới
Hot Topic (New Posts) Hot Topic
Bài viết mới (Đã Khóa) Không có bài viết mới (Đã Khóa)
Thông báo (Có bài viết mới) Thông báo
Sticky (New Posts) Chú ý
Bình chọn (Có bài viết mới) Poll
Đã chuyển
Bạn có thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn có thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn có thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

© 2020,Gocom Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.342 giây.