logo
Welcome Guest! To enable all features please Đăng nhập. New Registrations are disabled.

Thông báo

Icon
Error

Gửi chủ đề Trả lời
Guest
#1 Đã gửi : 06/09/2018 lúc 02:05:24(UTC)
Guest

Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Bài viết: 16,016

Được cảm ơn: 18 lần trong 18 bài viết
Tập huấn STEM khối THCS
Guest
#2 Đã gửi : 06/09/2018 lúc 02:09:05(UTC)
Guest

Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Bài viết: 16,016

Được cảm ơn: 18 lần trong 18 bài viết
Tài liệu all:
https://drive.google.com/drive/folders/19F9xyUnjKqQaRGGZC_fSjdr4l9ihoiHt?usp=sharing
Tập tin đính kèm(s):
Huong-dan-su-dung-TVHL-Editor.pdf (1,356kb) đã được dowbload 47 lần.
Guest
#3 Đã gửi : 06/09/2018 lúc 02:14:19(UTC)
Guest

Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Bài viết: 16,016

Được cảm ơn: 18 lần trong 18 bài viết
VD Minh họa
Tập tin đính kèm(s):
chu-de-1-thiet-ke-gia-xep-do2.tvhl (33kb) đã được dowbload 11 lần.
chu-de-2-thet-bi-mo-phong-may-ban-da.tvhl (77kb) đã được dowbload 7 lần.
chu-de-3-may-quay-li-tam-don-gian.tvhl (157kb) đã được dowbload 8 lần.
chu-de-4-mot-giai-phap-cho-su-noi.tvhl (36kb) đã được dowbload 7 lần.
chu-de-5-phan-bon-hoa-hoc.tvhl (67kb) đã được dowbload 13 lần.
chu-de-6-he-tuan-hoan-mau-o-nguoi.tvhl (133kb) đã được dowbload 8 lần.
chu-de-7-thiet-ke-xe-dua-mo-hinh.tvhl (179kb) đã được dowbload 6 lần.
chu-de-9-sang-tao-may-tinh.tvhl (32kb) đã được dowbload 7 lần.
chu-de-10-he-ho-hap-respiratory-system.tvhl (161kb) đã được dowbload 9 lần.
Chu-de-cac-tac-dung-cua-anh-sang-QY.tvhl (13kb) đã được dowbload 6 lần.
dieu-che-kim-loai.tvhl (30kb) đã được dowbload 8 lần.
Hoi thao.docx (119kb) đã được dowbload 8 lần.
tailieu11708_1535419521.pptx (247kb) đã được dowbload 10 lần.
Guest
#4 Đã gửi : 06/09/2018 lúc 02:28:50(UTC)
Guest

Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Bài viết: 16,016

Được cảm ơn: 18 lần trong 18 bài viết
Guest
#5 Đã gửi : 06/09/2018 lúc 02:33:47(UTC)
Guest

Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Bài viết: 16,016

Được cảm ơn: 18 lần trong 18 bài viết
Guest
#6 Đã gửi : 06/09/2018 lúc 02:34:40(UTC)
Guest

Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Bài viết: 16,016

Được cảm ơn: 18 lần trong 18 bài viết
Guest
#7 Đã gửi : 06/09/2018 lúc 03:07:30(UTC)
Guest

Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Bài viết: 16,016

Được cảm ơn: 18 lần trong 18 bài viết
Hướng dẫn nộp sản phẩm tập huấn trên trường:

Tập tin đính kèm(s):
Huong dan nop san pham len truong hoc ket noi.docx (362kb) đã được dowbload 20 lần.
Guest
#8 Đã gửi : 06/09/2018 lúc 03:14:52(UTC)
Guest

Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Bài viết: 16,016

Được cảm ơn: 18 lần trong 18 bài viết
KQ HĐ nhóm
Tập tin đính kèm(s):
KQ HĐ nhóm STEM.xlsx (10kb) đã được dowbload 19 lần.
Guest
#9 Đã gửi : 07/09/2018 lúc 08:24:46(UTC)
Guest

Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Bài viết: 16,016

Được cảm ơn: 18 lần trong 18 bài viết
Một-số-chủ-đề-minh-họa
Guest
#10 Đã gửi : 07/09/2018 lúc 08:28:26(UTC)
Guest

Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Bài viết: 16,016

Được cảm ơn: 18 lần trong 18 bài viết
Guest
#11 Đã gửi : 20/09/2018 lúc 11:28:27(UTC)
Guest

Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Bài viết: 16,016

Được cảm ơn: 18 lần trong 18 bài viết
Bài tích hợp liên môn:
Guest
#12 Đã gửi : 20/09/2018 lúc 11:46:02(UTC)
Guest

Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Bài viết: 16,016

Được cảm ơn: 18 lần trong 18 bài viết
Bài giảng tích hợp:
Tập tin đính kèm(s):
THIẾT KẾ BÀI DẠY CÁC TÁC DỤNG CỦA ÁNH SÁNG.docx (1,102kb) đã được dowbload 13 lần.
Guest
#13 Đã gửi : 20/09/2018 lúc 12:00:15(UTC)
Guest

Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Bài viết: 16,016

Được cảm ơn: 18 lần trong 18 bài viết
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Gửi chủ đề Trả lời
Di chuyển  
Bạn có thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn có thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn có thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

© 2020,Gocom Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.132 giây.