logo
Welcome Guest! To enable all features please Đăng nhập. New Registrations are disabled.

Thông báo

Icon
Error

Gửi chủ đề Trả lời
Guest
#1 Đã gửi : 03/04/2017 lúc 09:54:44(UTC)
Guest

Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Bài viết: 16,029

Được cảm ơn: 18 lần trong 18 bài viết
Năm học 2016-2017
Guest
#2 Đã gửi : 03/04/2017 lúc 10:06:37(UTC)
Guest

Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Bài viết: 16,029

Được cảm ơn: 18 lần trong 18 bài viết
Hướng dẫn
Tập tin đính kèm(s):
(Quảng yên) BIEN BAN KIEM TRA (CHUNG) DOAN SGD.doc (61kb) đã được dowbload 19 lần.
bien ban kiem tra.doc (32kb) đã được dowbload 19 lần.
Ho so kiem tra truong chuan Hà An.rar (72kb) đã được dowbload 17 lần.
Guest
#3 Đã gửi : 03/04/2017 lúc 10:08:59(UTC)
Guest

Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Bài viết: 16,029

Được cảm ơn: 18 lần trong 18 bài viết
PPCT
Tập tin đính kèm(s):
PPCT NPT THCS.rar (68kb) đã được dowbload 25 lần.
Guest
#4 Đã gửi : 04/04/2017 lúc 02:01:44(UTC)
Guest

Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Bài viết: 16,029

Được cảm ơn: 18 lần trong 18 bài viết
QĐ Thành lập Hội đồng coi thi lý thuyết, coi và chấm thi thực hành Nghề phổ thông THCS năm 2017
Hộ
Tập tin đính kèm(s):
Quảng Yên.rar (219kb) đã được dowbload 15 lần.
Hướng dẫn vật tư NPT THCS 2017.pdf (2,827kb) đã được dowbload 19 lần.
Guest
#5 Đã gửi : 07/04/2017 lúc 10:58:09(UTC)
Guest

Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Bài viết: 16,029

Được cảm ơn: 18 lần trong 18 bài viết
Thanh tra thi nghe
Tập tin đính kèm(s):
Báo cáo cong tác thi nghề phổ thông.doc (89kb) đã được dowbload 18 lần.
Báo cáo việc tổ chức Thi NPT 2016.doc (46kb) đã được dowbload 13 lần.
Báo cáo việc tổ chức Thi NPT 2016-chuan nhat.doc (46kb) đã được dowbload 19 lần.
Báo cáo việc tổ chức Thi NPT 2016-chuan nhat.doc (46kb) đã được dowbload 13 lần.
Biên bản Đoàn TH Phong Hải.docx (38kb) đã được dowbload 16 lần.
Biên bản thanh tra Thi Nghề 2017.doc (85kb) đã được dowbload 18 lần.
Danh sách đoàn miền Tây.xls (40kb) đã được dowbload 15 lần.
HD TTra thi nghe 2016.doc (120kb) đã được dowbload 17 lần.
Hướng dẫn thi nghề phổ thông 2017.PDF (3,117kb) đã được dowbload 20 lần.
Huong dan thi NPT-THCS nam 2016 ban hanh.doc (222kb) đã được dowbload 18 lần.
Hướng dẫn vật tư NPT THCS 2017.pdf (2,827kb) đã được dowbload 16 lần.
QĐ Quảng Yên.doc (75kb) đã được dowbload 16 lần.
Thông báo về việc cử cộng tác viên Thanh tra.doc (32kb) đã được dowbload 14 lần.
THÔNG BÁO.docx (16kb) đã được dowbload 12 lần.
Guest
#6 Đã gửi : 07/04/2017 lúc 11:08:01(UTC)
Guest

Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Bài viết: 16,029

Được cảm ơn: 18 lần trong 18 bài viết
Liên Hòa
Tập tin đính kèm(s):
Liên Hòa.doc (72kb) đã được dowbload 14 lần.
Guest
#7 Đã gửi : 14/11/2017 lúc 09:17:40(UTC)
Guest

Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Bài viết: 16,029

Được cảm ơn: 18 lần trong 18 bài viết
Guest
#8 Đã gửi : 14/11/2017 lúc 09:24:48(UTC)
Guest

Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Bài viết: 16,029

Được cảm ơn: 18 lần trong 18 bài viết
Guest
#9 Đã gửi : 20/04/2018 lúc 01:45:51(UTC)
Guest

Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Bài viết: 16,029

Được cảm ơn: 18 lần trong 18 bài viết
Nghe 2018
Tập tin đính kèm(s):
HD thi NPT-THCS nam 2018.doc (268kb) đã được dowbload 9 lần.
SGD-Huong dan thi NPT-THCS nam 2016 ban hanh.doc (222kb) đã được dowbload 8 lần.
Phoi in NPT-2016 (chuan).doc (47kb) đã được dowbload 5 lần.
DANH SÁCH phát GCN NPT năm 15-16.doc (52kb) đã được dowbload 7 lần.
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Gửi chủ đề Trả lời
Di chuyển  
Bạn có thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn có thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn có thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

© 2020,Gocom Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.110 giây.