logo
Welcome Guest! To enable all features please Đăng nhập. New Registrations are disabled.

Thông báo

Icon
Error

Gửi chủ đề Trả lời
Guest
#1 Đã gửi : 10/12/2013 lúc 11:20:25(UTC)
Guest

Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Bài viết: 15,941

Được cảm ơn: 18 lần trong 18 bài viết
Guest
#2 Đã gửi : 10/12/2013 lúc 11:26:11(UTC)
Guest

Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Bài viết: 15,941

Được cảm ơn: 18 lần trong 18 bài viết
Guest
#3 Đã gửi : 04/02/2014 lúc 10:34:33(UTC)
Guest

Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Bài viết: 15,941

Được cảm ơn: 18 lần trong 18 bài viết
Tập lệnh quan trọng của DOS dùng để cấu hình và kiểm tra mạng
Posted on 10/04/2009 by formej
Một số lệnh cơ bản trong mạng LAN hay được sử dụng, nhất là dùng để kiểm tra, điều khiển, hay truy cập từ xa tới máy tính khác trong mạng LAN. Các lệnh này hoàn toàn có thể dùng những công cụ khác có sẵn của Windows như cmd.exe để thực hiện, hoặc dùng chương trình để thực hiện thay thế cho việc dùng dòng lệnh.

1.Lệnh Ping
Chức năng: Lệnh Ping được dùng để thử xem mạng TCP/IP có trở ngại gì giữa các computers không hoặc để kiểm tra xem một máy tính có kết nối với mạng không.


Cú pháp: ping ip/host [/t][/a][/l][/n]
Chú thích:
- ip/host: ip là địa chỉ IP của máy cần kiểm tra; host là tên của máy tính cần kiểm tra. Người ta có thể sử dụng địa chỉ IP hoặc tên của máy tính
Ví dụ: ping 192.168.1.1
- [/t]: Sử dụng tham số này để máy tính liên tục “ping” đến máy tính đích, cho đến khi bạn bấm Ctrl + C
- [/a]: Nhận địa chỉ IP từ tên host
- [/l]: Xác định số gói tin sẽ gửi đi.
Ví dụ: ping 192.168.1.1/n 5
- [/n]: Xác định độ rộng của gói tin gửi đi kiểm tra. Một số hacker sử dụng tham số này để tấn công từ chối dịch vụ một máy tính (Ping of Death – một loại DoS).
Ví dụ: ping 192.168.1.1 /l 65535
Ngoài ra, còn một số thông tin khác, bạn có thể tự tham khảo với câu lệnh ping /?
Lệnh Ping sẽ gửi các gói tin từ máy tính bạn đang ngồi tới máy tính đích. Thông qua giá trị mà máy tính đích trả về đối với từng gói tin, bạn có thể xác định được tình trạng của đường truyền (chẳng hạn: gửi 4 gói tin nhưng chỉ nhận được 1 gói tin, chứng tỏ đường truyền rất chậm (xấu)). Hoặc cũng có thể xác định máy tính đó có kết nối hay không (Nếu không kết nối,kết quả là Unknow host)….
2. Lệnh IPConfig
Chức năng: Ta dùng lệnh IPConfig khi cần biết trạng thái của TCP/IP configuration của computer. Khi dùng lệnh IPConfig với /all switch, chương trình sẽ hiển thị một báo cáo chi tiết về configuration của tất cả card mạng, kể cả các miniports mạng rộng (Wide Area Network) nào hiện diện, thường dùng cho remote access hay các móc nối Virtual Private Network (VPN). Với DNS dynamics update bạn cũng có thể dùng IPConfig để đăng ký computer vào dịch vụ DNS.
Cú pháp: ipconfig /all
Chú thích: Có một số switches khác của lệnh IPConfig cũng rất thông dụng:
- /flushdns: Xóa bỏ cache chứa tên trong DNS
- /registerdns: Làm mới lại tất cả Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) leases và đăng ký lại tất cả tên DNS. Một lease là một hợp đồng mà DHCP cho phép một computer được dùng một IP Address trong thời hạn bao lâu.
- /displaydns: Hiển thị cache của DNS resolver
- /release: [Card (adapter)] Hủy bỏ lease về một IP Address cho một cạt. Nếu không nói rõ tên cạt nào thì DHCP hủy bỏ mọi leases
- /renew: [Card (adapter)] Phát hành một lease mới với IP Address cho một cạt. Nếu không nói rõ tên cạt nào thì DHCP phát hành lease mới cho mọi card.
Bạn nên thận trọng khi dùng lệnh IPConfig trên client computer. Có nhiều features tân tiến của IPConfig tuy hay nhưng không nên dùng trên một máy client nếu không được sự trợ giúp của một administrator về mạng. Dùng lệnh nầy sai lạc có thể làm cho client computer mất móc nối với server.
Ðể biết thêm về các switches của IPConfig hãy đánh IPConfig /?

3. Lệnh Tracert
Chức năng: Lệnh này sẽ cho phép bạn “nhìn thấy” đường đi của các gói tin từ máy tính của bạn đến máy tính đích, xem gói tin của bạn vòng qua các server nào, các router nào…
Cú pháp: tracert ip/host
Chú thích: ip là địa chỉ IP của máy đích; host là tên của máy tính đích. Ngoài ra chỉ cần đánh Tracert sẽ hiển thị chỉ dẩn như sau:
4. Lệnh Netstat
Chức năng: Lệnh Netstat cho phép ta liệt kê tất cả các kết nối ra và vào máy tính của chúng ta. Nếu bạn sử dụng lệnh này mà thấy mấy cái port đang ở chế độ listening lạ hoắc thì yên chí là máy bạn dính trojan rồi đấy. Cẩn thận kẻo mất password

Cú pháp: Netstat [/a][/e][/n]
Chú thích:
- [/a]: Hiển thị tất cả các kết nối và các cổng đang lắng nghe (listening)
- [/e]: hiển thị các thông tin thống kê Ethernet
- [/n]: Hiển thị các địa chỉ và các số cổng kết nối…
Ngoải ra còn một vài tham số khác, hãy gõ Netstat/? để biết thêm
5. Lệnh FTP
Chức năng: FTP là một giao thức được sử dụng để gửi và nhận file giữa các máy tính với nhau. Windows đã cài đặt sẵn lệnh ftp, có tác dụng như một chương trình chạy trên nền console (văn bản), cho phép thực hiện kết nối đến máy chủ ftp.
Cú pháp: ftp ip/host
Nếu kết nối thành công, chương trình sẽ yêu cầu bạn nhập Username và pass. Nếu username và pass hợp lệ, bạn sẽ được phép upload, duyệt file… trên máy chủ.
Chú thích: Một số lệnh ftp cơ bản.
- CD <thu_muc>: chuyển sang thư mục khác trên máy chủ
- DIR: Xem danh sách các file và thư mục của thư mục hiện thời trên máy chủ
- MDIR <thu_muc>: Tạo một thư mục mới có tên thu_muc trên máy chủ
- RMDIR <thu_muc>: Xoá (remove directory) một thư mục trên máy chủ
- PUT FILE: tải một file file (đầy đủ cả đường dẫn. VD: c:\tp\bin\baitap.exe) từ máy bạn đang sử dụng lên máy chủ.
- CLOSE: Đóng phiên làm việc
- QUIT: Thoát khỏi chương trình ftp, quay trở về chế độ DOS command.
Ngoài ra còn một vài lệnh nữa, xin mời các bạn tìm hiểu thêm.
Như vậy, từ nay trở đi, nếu bạn nào có một website riêng thì không cần phải lo đến chuyện phải có chương trình ftp nữa nhé. Dùng lệnh này, đảm bảo chạy ở đâu cũng được (tất nhiên trừ những mạng máy tính sử dụng proxy).
6. Lệnh Telnet
Chức năng: Telnet là một ứng dụng cho phép người dùng ngồi trên một thiết bị đầu cuối có thể thông qua kết nối mạng đến một thiết bị từ xa để điều khiển nó bằng câu lệnh như là đang ngồi tại máy ở xa. Telnet cho phép tạo kết nối với thiết bị từ xa, thu thập thông tin và chạy chương trình.
Cú pháp: telnet IP/host port
Chú thích:
- ip là địa chỉ IP của thiết bị đầu cuối; host là tên của thiết bị đầu cuối.
- port là cổng để giao tiếp với thiết bị đầu cuối.
Ví dụ: telnet 192.168.1.1 80 sẽ thiết lập phiên telnet với thiết bị có địa chỉ IP là 192.168.1.1 với port là 80
Ngoài ra bạn cũng có thể sử dụng lệnh telnet /? để tìm hiểu một số tham số khác
7. Lệnh NSLookup
Chức năng: NSLookup là một công cụ tiện dụng để giải quyết những khó khăn về DNS, chẳng hạn như host name resolution (tìm IP Address của một computer) bằng cách đọc những records trong DNS database.
Cú pháp: nslookup <name server>
Chú thích:
- name là host name của record mà bạn đang tìm
- server là tên của server mà bạn muốn hỏi.
Nếu server không được cung cấp thì sẽ chọn default server.
8. Lệnh NET
Lệnh NET là một lệnh ngoại trú (tức là không có sẵn) nhưng nó luôn được đi kèm với hầu hết các hệ điều hành Windows của Microsoft và nó là một lệnh rất cần thiết và quang trọng dùng để xâm nhập một hệ thống lệnh NET không đi một mình mà nó đi chung với những phương thức khác để kết hợp thành một tổ hợp cụ thể. Chính vì tầm quang trọng của nó nên tôi tách hẳn nó ra thành một chương riêng biệt
• NET VIEW
Chức năng: Lệnh này cho phép xem danh sách các máy trong mạng, hoặc xem các tài nguyên chia sẻ tại một máy trên mạng
Cú pháp: net view \\IP/host
Chú thích:
- ip là địa chỉ IP của máy tính hoặc domain; host là tên của máy tính hoặc domain.
Nếu chỉ đánh net view và nhấn enter, thì nó sẽ hiện ra danh sách các máy tính trong mạng cùng domain quản lý với máy tính bạn đang sử dụng.
Nếu đánh net view \\IP hoặc \\host, thì nó sẽ hiển thị các tài nguyên chia sẻ của máy tính đó.
• NET USE
Chức năng: Lệnh này dùng để kết nối máy của người đang thực hiện tới một tài nguyên được chia sẽ trên hệ thống mạng với một quyền hạn nhất định.
Cú pháp: Net use \\IP/host\Sharedata “Password” /user:”User”

(Dùng để kết nối tới một tài nguyên nhất định khi biết username và password)
Net use \\ IP/host \ipc$ “Password” /user:”User”
(Dùng để kết nối một IPC$ đến máy tính)
Chú thích:
- ip là địa chỉ IP của máy tính chứa tài nguyên chia sẽ; host là tên của máy tính chứa tài nguyên chia sẽ.
- Sharedata là tài nguyên chia sẽ
- User là tên user được cấp trước
- Password là password của user
Ví dụ: Để kết nối ICP$ đến máy có địa chỉ IP là 192.168.1.2 với username là administrator và password là 123456
Net use \\192.168.1.2\ipc$ “123456″ /user:”administrator”
• NET USER
Chức năng: Lệnh này dùng để Tạo/Xóa tài khoản người dùng, hoặc hiện danh sách tài khoản nếu không có tham số.
Cú pháp: Net User [username pass] [/add]
(tạo người dùng có tên là username và password)
Net User [username] [/delete]
(xóa người dùng có tên là username)
Chú thích:
- Username : tên người dùng
- pass : mật khẩu của người dùng
• NET SHARE
Chức năng: Lệnh này dùng để chia sẽ tài nguyên trên máy tính
Cú pháp: Net share sharename=path
Chú thích:
- path ở đây có thể là một ổ đĩa hoặc đường dẫn tuyệt đối tới một thư mục hoặc máy in .v.v.
Ví dụ: Net share DATA=C:\ /Unlimited
(Chia sẽ ổ đĩa C:\ lấy tên là ổ data với quyền truy cập không giới hạn)
Ngoài các lệnh Net view, Net use, Net user, Net share ra thì tổ hợp lệnh nét còn bao gồm một số lệnh nữa như là lệnh Net file, Net session, Net group, Net start, Net stop, Net time,… Tuy nhiên những lệnh này chỉ tác động trên máy localhost nên các bạn có thể tự tìm hiểu thêm.
Theo: An ninh mạng
Guest
#4 Đã gửi : 04/02/2014 lúc 10:49:29(UTC)
Guest

Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Bài viết: 15,941

Được cảm ơn: 18 lần trong 18 bài viết
Hub, Repeater, Router, Switch, Bridge, Gateway Là Gì ?
Posted on 15/08/2009 by formej

Để hệ thống mạng làm việc trơn tru, hiệu quả và khả năng kết nối tới những hệ thống mạng khác đòi hỏi phải sử dụng những thiết bị mạng chuyên dụng. Những thiết bị mạng này rất đa dạng và phong phú về chủng loại nhưng đều dựa trên những thiết bị cơ bản là Repeater, Hub, Switch, Router và Gateway.
Bài viết này sẽ giúp bạn đọc có được một những hiểu biết cơ bản về các thiết bị mạng kể trên:
Repeater


Trong một mạng LAN, giới hạn của cáp mạng là 100m (cho loại cáp mạng CAT 5 UTP – là cáp được dùng phổ biến nhất), bởi tín hiệu bị suy hao trên đường truyền nên không thể đi xa hơn. Vì vậy, để có thể kết nối các thiết bị ở xa hơn, mạng cần các thiết bị để khuếch đại và định thời lại tín hiệu, giúp tín hiệu có thể truyền dẫn đi xa hơn giới hạn này.
Repeater là một thiết bị ở lớp 1 (Physical Layer) trong mô hình OSI. Repeater có vai trò khuếch đại tín hiệu vật lý ở đầu vào và cung cấp năng lượng cho tín hiệu ở đầu ra để có thể đến được những chặng đường tiếp theo trong mạng. Điện tín, điện thoại, truyền thông tin qua sợi quang… và các nhu cầu truyền tín hiệu đi xa đều cần sử dụng Repeater.
Hub


Hub được coi là một Repeater có nhiều cổng. Một Hub có từ 4 đến 24 cổng và có thể còn nhiều hơn. Trong phần lớn các trường hợp, Hub được sử dụng trong các mạng 10BASE-T hay 100BASE-T. Khi cấu hình mạng là hình sao (Star topology), Hub đóng vai trò là trung tâm của mạng. Với một Hub, khi thông tin vào từ một cổng và sẽ được đưa đến tất cả các cổng khác.
Hub có 2 loại là Active Hub và Smart Hub. Active Hub là loại Hub được dùng phổ biến, cần được cấp nguồn khi hoạt động, được sử dụng để khuếch đại tín hiệu đến và cho tín hiệu ra những cổng còn lại, đảm bảo mức tín hiệu cần thiết. Smart Hub (Intelligent Hub) có chức năng tương tự như Active Hub, nhưng có tích hợp thêm chip có khả năng tự động dò lỗi – rất hữu ích trong trường hợp dò tìm và phát hiện lỗi trong mạng.
Bridge


Bridge là thiết bị mạng thuộc lớp 2 của mô hình OSI (Data Link Layer). Bridge được sử dụng để ghép nối 2 mạng để tạo thành một mạng lớn duy nhất. Bridge được sử dụng phổ biến để làm cầu nối giữa hai mạng Ethernet. Bridge quan sát các gói tin (packet) trên mọi mạng. Khi thấy một gói tin từ một máy tính thuộc mạng này chuyển tới một máy tính trên mạng khác, Bridge sẽ sao chép và gửi gói tin này tới mạng đích.
Ưu điểm của Bridge là hoạt động trong suốt, các máy tính thuộc các mạng khác nhau vẫn có thể gửi các thông tin với nhau đơn giản mà không cần biết có sự “can thiệp” của Bridge. Một Bridge có thể xử lý được nhiều lưu thông trên mạng như Novell, Banyan… cũng như là địa chỉ IP cùng một lúc. Nhược điểm của Bridge là chỉ kết nối những mạng cùng loại và sử dụng Bridge cho những mạng hoạt động nhanh sẽ khó khăn nếu chúng không nằm gần nhau về mặt vật lý.
Switch


Switch đôi khi được mô tả như là một Bridge có nhiều cổng. Trong khi một Bridge chỉ có 2 cổng để liên kết được 2 segment mạng với nhau, thì Switch lại có khả năng kết nối được nhiều segment lại với nhau tuỳ thuộc vào số cổng (port) trên Switch. Cũng giống như Bridge, Switch cũng “học” thông tin của mạng thông qua các gói tin (packet) mà nó nhận được từ các máy trong mạng. Switch sử dụng các thông tin này để xây dựng lên bảng Switch, bảng này cung cấp thông tin giúp các gói thông tin đến đúng địa chỉ.
Ngày nay, trong các giao tiếp dữ liệu, Switch thường có 2 chức năng chính là chuyển các khung dữ liệu từ nguồn đến đích, và xây dựng các bảng Switch. Switch hoạt động ở tốc độ cao hơn nhiều so với Repeater và có thể cung cấp nhiều chức năng hơn như khả năng tạo mạng LAN ảo (VLAN).

Router


Router là thiết bị mạng lớp 3 của mô hình OSI (Network Layer). Router kết nối hai hay nhiều mạng IP với nhau. Các máy tính trên mạng phải “nhận thức” được sự tham gia của một router, nhưng đối với các mạng IP thì một trong những quy tắc của IP là mọi máy tính kết nối mạng đều có thể giao tiếp được với router.
Ưu điểm của Router: Về mặt vật lý, Router có thể kết nối với các loại mạng khác lại với nhau, từ những Ethernet cục bộ tốc độ cao cho đến đường dây điện thoại đường dài có tốc độ chậm.
Nhược điểm của Router: Router chậm hơn Bridge vì chúng đòi hỏi nhiều tính toán hơn để tìm ra cách dẫn đường cho các gói tin, đặc biệt khi các mạng kết nối với nhau không cùng tốc độ. Một mạng hoạt động nhanh có thể phát các gói tin nhanh hơn nhiều so với một mạng chậm và có thể gây ra sự nghẽn mạng. Do đó, Router có thể yêu cầu máy tính gửi các gói tin đến chậm hơn. Một vấn đề khác là các Router có đặc điểm chuyên biệt theo giao thức – tức là, cách một máy tính kết nối mạng giao tiếp với một router IP thì sẽ khác biệt với cách nó giao tiếp với một router Novell hay DECnet. Hiện nay vấn đề này được giải quyết bởi một mạng biết đường dẫn của mọi loại mạng được biết đến. Tất cả các router thương mại đều có thể xử lý nhiều loại giao thức, thường với chi phí phụ thêm cho mỗi giao thức.
Gateway


Gateway cho phép nối ghép hai loại giao thức với nhau. Ví dụ: mạng của bạn sử dụng giao thức IP và mạng của ai đó sử dụng giao thức IPX, Novell, DECnet, SNA… hoặc một giao thức nào đó thì Gateway sẽ chuyển đổi từ loại giao thức này sang loại khác.
Qua Gateway, các máy tính trong các mạng sử dụng các giao thức khác nhau có thể dễ dàng “nói chuyện” được với nhau. Gateway không chỉ phân biệt các giao thức mà còn còn có thể phân biệt ứng dụng như cách bạn chuyển thư điện tử từ mạng này sang mạng khác, chuyển đổi một phiên làm việc từ xa…
Theo Vietnamnet
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Gửi chủ đề Trả lời
Di chuyển  
Bạn có thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn có thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn có thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

© 2020,Gocom Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.307 giây.