logo
Welcome Guest! To enable all features please Đăng nhập. New Registrations are disabled.

Thông báo

Icon
Error

Gửi chủ đề Trả lời
admin
#1 Đã gửi : 06/12/2013 lúc 12:11:57(UTC)
Trích dẫn
admin

Danh hiệu: Administration

Nhóm: Administrators
Bài viết: 166

Cảm ơn: 3 lần
Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
Tất cả phím tắt trong Windows

Phím tắt chung
Phím
Chức năng


Ctrl + C
sao chép
Ctrl + X
cắt
Ctrl + V
dán
Ctrl + Z
hoàn lại tác vụ vừa thực hiện.
Delete
xóa
Shift + Delete
xóa vĩnh viễn một đối tượng, không phục hồi được bằng cách vào thùng rác.
Ctrl + kéo thả
sao chép đối tượng đang chọn
Ctrl + Shift + kéo thả
tạo lối tắt cho đối tượng đang chọn
F2
đổi tên đối tượng đang chọn
Ctrl + >
di chuyển con trỏ đến một điểm chèn về phía sau 1 từ
Ctrl + <
di chuyển con trỏ đến một điểm chèn về trước sau 1 từ
Ctrl + mũi tên lên
di chuyển con trỏ đến một điểm chèn lên trên một đoạn
Ctrl + mũi tên xuống
di chuyển con trỏ đến một điểm chèn xuống dưới một đoạn

Ctrl + Shift + mũi tên
chọn một khối văn bản.

Shift + mũi tên
chọn các đối tượng trên màn hình Desktop, trong cửa sổ Windows, trong các phần mềm soạn thảo

Ctrl + A
chọn tất cả

F3
tìm kiếm một tập tin, thư mục.

Ctrl + O
mở một đối tượng

Alt + Enter
xem thuộc tính của đối tượng đang chọn

Alt + F4
đóng đối tượng đang kích hoạt, thoát chương trình đang kích hoạt

Ctrl + F4
đóng cửa sổ con trong ứng dụng đa cửa sổ như Word, Excel...

Alt + Tab
chuyển đổi qua lại giữa các cửa sổ đang mở.

Alt + ESC
Di chuyển vòng quanh theo thứ tự các đối tượng đang mở

F6
Di chuyển vòng quanh các phần tử giống nhau trong một cửa sổ hoặc trên màn hình Desktop.

F4
sổ nội dung của thanh địa chỉ trong cửa sổ My Computer hoặc Windows Explorer.

Shift + F10
hiển thị thực đơn tắt (thực đơn ngữ cảnh) của đối tượng đang chọn

Alt + phím cách
hiển thị thực đơn hệ thống (System menu) của cửa sổ đang kích hoạt.

Ctrl + ESC
hiển thị thực đơn Start

Alt + ký tự gạch chân trên thực đơn lệnh
thực hiện lệnh tương ứng.

Ký tự gạch chân trong trong một thực đơn đang mở
thực hiện lệnh tương ứng trong thực đơn đang mở

F10
kích hoạt thanh thực đơn lệnh của ứng dụng đang được kích hoạt
->, <-, Up, Down
di chuyển giữa các đối tượng đang chọn trong cửa sổ, giữa các nhánh lệnh trên thanh thực đơn lệnh.
F5
cập nhật cho cửa sổ đang kích hoạt.
Backspace
trở về thư mục cấp trên liền kề của thư mục hiện tại trong cửa sổ My Computer hoặc Windows Explorer.
ESC
bỏ qua tác vụ hiện tại
Giữ Shift khi bỏ đĩa CD
ngăn cản việc chạy các chương trình tự động từ đĩa CD
Phím tắt trên hộp thoại
Phím tắt
Chức năng
Ctrl + Tab
chuyển sang thẻ kế tiếp trong hộp thoại
Ctrl + Shift + Tab
chuyển về thẻ phía trước trong hộp thoại
Tab
chuyển đến các phần lựa chọn, lệnh kế tiếp

Shift + Tab
chuyển về các phần lựa chọn, lệnh phía trước
Alt + Ký tự gạch chân
thực hiện lệnh tương ứng có ký tự gạch chân

Enter
thực hiện thiết lập hoặc nút nhấn đang kích hoạt

Phím cách
chọn hoặc bỏ chọn trong ô chọn (checkbox)

Mũi tên
chọn một nút nếu đang ở trong một nhóm có nhiều nút chọn

F1
hiển thị phần trợ giúp

F4
hiển thị dang sách giá trị của đối tượng đang kích hoạt

Backspace
trở về thư mục cấp cao hơn liền kế trong các hộp thoại lưu và mở
Phím đặc biệt trên bàn phím
Phím
Chức năng

win
Hiển thị thanh thực đơn lệnh khởi động Start Menu.

win + D Thu nhỏ hoặc phục hồi tất cả các cửa sổ đang mở

win + E Mở cửa sổ Windows Explorer

win + F Tìm kiếm

win + L Khóa màn hình, khóa máy (Windows XP trở lên)

win + M Thu nhỏ hoặc phục hồi tất cả các cửa sổ đang mở

win + R Mở cửa sổ Run (tương ứng Start - Run) win + U Mở trình quản lý các tiện ích - Utility Manager win + Tab Di chuyển giữa các tiêu đề cửa sổ đang mở trên thanh tác vụ - Taskbar win + Break Mở cửa sổ System Properties. Print Screen Chụp màn hình. Alt + Print Screen Chụp cửa sổ đang được kích hoạt

Phím tắt trên hộp thoại Ctrl + Tab
chuyển sang thẻ kế tiếp trong hộp thoại

Ctrl + Shift + Tab
chuyển về thẻ phía trước trong hộp thoại

Tab
chuyển đến các phần lựa chọn, lệnh kế tiếp

Shift + Tab
chuyển về các phần lựa chọn, lệnh phía trước

Alt + Ký tự gạch chân
thực hiện lệnh tương ứng có ký tự gạch chân

Enter
thực hiện thiết lập hoặc nút nhấn đang kích hoạt

Phím cách
chọn hoặc bỏ chọn trong ô chọn (checkbox)

Mũi tên
chọn một nút nếu đang ở trong một nhóm có nhiều nút chọn

F1
hiển thị phần trợ giúp

F4
hiển thị dang sách giá trị của đối tượng đang kích hoạt

Backspace
trở về thư mục cấp cao hơn liền kế trong các hộp thoại lưu và mở
Phím đặc biệt trên bàn phím

win Hiển thị thanh thực đơn lệnh khởi động Start Menu.

win + D Thu nhỏ hoặc phục hồi tất cả các cửa sổ đang mở

win + E Mở cửa sổ Windows Explorer

win + F Tìm kiếm

win + L Khóa màn hình, khóa máy (Windows XP trở lên)


win + M Thu nhỏ hoặc phục hồi tất cả các cửa sổ đang mở

win + R Mở cửa sổ Run (tương ứng Start - Run) win + U Mở trình quản lý các tiện ích - Utility Manager win + Tab Di chuyển giữa các tiêu đề cửa sổ đang mở trên thanh tác vụ - Taskbar win + Break Mở cửa sổ System Properties. Print Screen Chụp màn hình. Alt + Print Screen Chụp cửa sổ đang được kích hoạt
Phím đặc biệt trên bàn phím

win
Hiển thị thanh thực đơn lệnh khởi động Start Menu.

win + D Thu nhỏ hoặc phục hồi tất cả các cửa sổ đang mở

win + E Mở cửa sổ Windows Explorer

win + F Tìm kiếm

win + L Khóa màn hình, khóa máy (Windows XP trở lên)

win + M Thu nhỏ hoặc phục hồi tất cả các cửa sổ đang mở

win + R Mở cửa sổ Run (tương ứng Start - Run) win + U Mở trình quản lý các tiện ích - Utility Manager win + Tab Di chuyển giữa các tiêu đề cửa sổ đang mở trên thanh tác vụ - Taskbar win + Break Mở cửa sổ System Properties. Print Screen Chụp màn hình. Alt + Print Screen Chụp cửa sổ đang được kích hoạt

Sửa bởi người viết 06/12/2013 lúc 12:14:08(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

Người gửi: Nguyễn Quốc Tuấn - Bộ phận Tin học - Công Nghệ
Phòng Giáo dục và Đào tạo Thị xã Quảng Yên
ĐC:Thị xã Quảng Yên - Quảng Ninh
ĐT: 0333.547.650 - DĐ: 01656798530
Đường đi khó không phải vì sông ngăn núi cách mà là lòng người ngại núi e sông!
Guest
#2 Đã gửi : 06/12/2013 lúc 12:16:08(UTC)
Guest

Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Bài viết: 16,176

Được cảm ơn: 18 lần trong 18 bài viết
Các phím tắt trong Windows 8
Như chúng ta đã biết, phiên bản Windows 8 được thiết kế với giao diện hoàn toàn mới, do đó người sử dụng có thể phải mất khá nhiều thời gian để làm quen và sử dụng các tính năng mới này. Cũng giống như những phiên bản Windows trước đây, Windows 8 cũng cho phép sử dụng các phím tắt để truy cập nhanh các tính năng của nó, nhất là đối với các tính năng ẩn.

Phím Windows - Windows Key

Nếu bạn để ý thì sẽ thấy trên bàn phím thông dụng sẽ có một hoặc hai phím có hình biểu tượng của Windows. Đây là phím tắt Windows (Windows Key), được sử dụng trong hệ điều hành Windows.

Phím Windows - Windows Key

Trong các phiên bản Windows trước có thể bạn không chú ý lắm đến phím Windows này. Nhưng kể từ phiên bản Windows 8 bạn sẽ phải sử dụng đến phím này rất nhiều vì nó sẽ giúp cho bạn thuận tiện khi thao tác trên giao diện mới của Windows 8.

Sử dụng các phím tắt trong Windows 8

Các phím tắt sử dụng trong màn hình Start Screen
Các phím số và chữ - Nhấn một phím số hoặc chữ trên màn hình Start Screen sẽ kích hoạt công cụ tìm kiếm ứng dụng với tên bắt đầu bằng ký tự vừa nhấn.
Công cụ tìm kiếm ứng dụng

Windows - Nhấn phím Windows để chuyển đổi giữa màn hình Start Screen và các ứng dụng đang chạy hoặc màn hình Desktop.
Windows + B - Chuyển sang màn hình Desktop và hiển thị thông báo ở khay hệ thống (góc dưới bên phải màn hình).
Windows + C - Hiển thị thời gian và thanh công cụ Charm Bar bên cạnh phải màn hình.
Hiển thị thời gian và thanh công cụ Charm Bar

Windows + E - Chuyển sang màn hình Desktop và chạy ứng dụng quản lý tập tin Windows Explorer.
Windows + F - Kích hoạt công cụ tìm kiếm tập tin.
Windows + H - Kích hoạt công cụ chia sẻ tài nguyên (Share).
Windows + I - Hiển thị màn hình cài đặt (Settings).
Hiển thị màn hình cài đặt (Settings)

Windows + L - Khóa máy. Nhấn một phím bất kỳ để vào lại Windows. Nếu có đặt mật khẩu thì phải nhập đúng mật khẩu mới vào Windows được.
Windows + P - Lựa chọn hiển thị trên các màn hình khác nếu có.
Windows + Q - Tìm kiếm các chương trình ứng dụng đã được cài đặt.
Windows + R - Chuyển sang màn hình Desktop và hiển thị hộp thoại Run.
Windows + U - Chuyển sang màn hình Desktop và hiển thị cửa sổ Ease of Access Center.
Windows + T - Chuyển sang màn hình Desktop và xem nhanh nội dung của một cửa sổ thu nhỏ trên Taskbar
Windows + X - Hiển thị trình đơn truy cập vào các công cụ quản lý hệ thống.
Hiển thị trình đơn truy cập vào các công cụ quản lý hệ thống

Windows + Z - Hiển thị thanh công cụ ứng dụng All Apps.
Windows + Print Screen - Chụp ảnh màn hình, hình ảnh sẽ được lưu tại thư mục Libraries -> Pictures
Các phím tắt sử dụng trong màn hình Desktop
Windows - Chuyển đổi giữa màn hình Start Screen và các ứng dụng đang chạy hoặc màn hình Desktop.
Windows + 1, Windows + 2,... - Chạy các ứng dụng nằm trên thanh tác vụ (Taskbar) theo thứ tự từ trái sang phải. Thí dụ Windows + 1 sẽ chạy ứng dụng đầu tiên bên trái (Internet Explorer), Windows + 2 sẽ chạy ứng dụng kế tiếp (Windows Explorer),...
Chạy các ứng dụng nằm trên thanh tác vụ (Taskbar)

Windows + B - Hiển thị thông báo ở khay hệ thống (góc dưới bên phải màn hình).
Windows + C - Hiển thị thời gian và thanh công cụ Charm Bar bên cạnh phải màn hình.
Windows + D - Hiện/Ẩn các cửa sổ hoặc ứng dụng trên màn hình Desktop.
Windows + E - Chạy ứng dụng quản lý tập tin Windows Explorer.
Ứng dụng quản lý tập tin Windows Explorer

Windows + F - Kích hoạt công cụ tìm kiếm tập tin.
Windows + H - Kích hoạt công cụ chia sẻ tài nguyên (Share).
Windows + I - Hiển thị màn hình cài đặt (Settings).
Windows + L - Khóa máy.
Windows + M - Thu nhỏ cửa sổ đang được chọn.
Windows + P - Lựa chọn hiển thị trên các màn hình khác nếu có.
Windows + Q - Tìm kiếm các chương trình ứng dụng đã được cài đặt.
Windows + R - Chuyển sang màn hình Desktop và hiển thị hộp thoại Run.
Windows + T - Xem nhanh nội dung trong cửa sổ thu nhỏ của các ứng dụng trên Taskbar
Windows + U - Chuyển sang màn hình Desktop và hiển thị cửa sổ Ease of Access Center.
Windows + W - Kích hoạt tìm kiếm các công cụ cài đặt hệ thống.
Windows + X - Hiển thị trình đơn truy cập vào các công cụ quản lý hệ thống.
Windows + Print Screen - Chụp ảnh màn hình, hình ảnh sẽ được lưu tại thư mục Libraries -> Pictures
http://www.buaxua.vn | Xem thêm tại: http://www.buaxua.vn/Tin...tat-trong-Windows-8.html
Guest
#3 Đã gửi : 06/12/2013 lúc 12:21:19(UTC)
Guest

Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Bài viết: 16,176

Được cảm ơn: 18 lần trong 18 bài viết
Thấy các bác đào mộ dữ quá nên em ủng hộ một tay:
Sau đây là tất cả các phím tắt trong Windows XP mình lấy từ Microsoft

Các lối tắt bàn phím chung
• CTRL+C (Sao chép)
• CTRL+X (Cắt)
• CTRL+V (Dán)
• CTRL+Z (Hoàn tác)
• DELETE (Xoá)
• SHIFT+DELETE (Xoá vĩnh viễn khoản mục đã chọn mà không đặt khoản mục trong Thùng rác)
• CTRL khi kéo khoản mục (Sao chép khoản mục đã chọn)
• CTRL+SHIFT khi khéo khoản mục (Tạo lối tắt đến khoản mục đã chọn)
• Phím F2 (Đổi tên khoản mục đã chọn)
• CTRL+MŨI TÊN PHẢI (Di chuyển điểm chèn tới đầu từ tiếp theo)
• CTRL+MŨI TÊN TRÁI (Di chuyển điểm chèn tới đầu từ trước đó)
• CTRL+MŨI TÊN XUỐNG (Di chuyển điểm chèn tới đầu đoạn tiếp theo)
• CTRL+MŨI TÊN LÊN (Di chuyển điểm chèn tới đầu đoạn trước đó)
• CTRL+SHIFT và bất kỳ phím mũi tên nào (Tô sáng khối văn bản)
• SHIFT với bất kỳ phím mũi tên nào (Chọn nhiều khoản mục trong cửa sổ hoặc trên màn hình, hoặc chọn văn bản trong tài liệu)
• CTRL+A (Chọn tất cả)
• Phím F3 (Tìm kiếm tệp hoặc cặp)
• ALT+ENTER (Xem thuộc tính của khoản mục đã chọn)
• ALT+F4 (Đóng khoản mục hiện hoạt, hoặc thoát khỏi chương trình hiện hoạt)
• ALT+ENTER (Hiển thị thuộc tính của khoản mục đã chọn)
• ALT+PHÍM CÁCH (Mở menu lối tắt cho cửa sổ hiện hoạt)
• CTRL+F4 (Đóng tài liệu hiện hoạt trong chương trình hỗ trợ bạn mở nhiều tài liệu cùng một lúc)
• ALT+TAB (Chuyển giữa các khoản mục mở)
• ALT+ESC (Chuyển qua các khoản mục theo thứ tự mà chúng đã được mở)
• Phím F6 (Chuyển qua các phần tử màn hình trong cửa sổ hoặc trên màn hình máy tính)
• Phím F4 (Hiển thị danh sách thanh Địa chỉ trong Máy tính của tôi hoặc Windows Explorer)
• SHIFT+F10 (Hiển thị menu lối tắt của khoản mục đã chọn)
• ALT+PHÍM CÁCH (Hiển thị menu Hệ thống cho cửa sổ hiện hoạt)
• CTRL+ESC (Hiển thị menu Bắt đầu)
• ALT+chữ cái được gạch chân trong tên menu (Hiển thị menu tương ứng)
• Chữ cái được gạch chân trong tên lệnh trên menu mở (Thực hiện lệnh tương ứng)
• Phím F10 (Kích hoạt thanh menu trong chương trình hiện hoạt)
• MŨI TÊN PHẢI (Mở menu tiếp theo ở bên phải, hoặc mở menu con)
• MŨI TÊN TRÁI (Mở menu tiếp theo ở bên trái, hoặc đóng menu con)
• Phím F5 (Cập nhật cửa sổ hiện hoạt)
• PHÍM CÁCH (Xem cặp tiếp theo trong Máy tính của tôi hoặc Windows Explorer)
• ESC (Huỷ tác vụ hiện thời)
• SHIFT khi bạn chèn CD-ROM vào ổ CD-ROM (Ngăn không cho phát CD-ROM tự động)
• CTRL+SHIFT+ESC (Mở Trình quản lý Tác vụ)

Phím tắt hộp thoại

Nếu bạn nhấn SHIFT+F8 trong hộp danh sách lựa chọn mở rộng thì bạn đã bật chế độ chọn mở rộng. Ở chế độ này, bạn thể sử dụng phím mũi tên để di chuyển con trỏ mà không thay đổi phần chọn. Bạn có thể nhấn CTRL+PHÍM CÁCH hoặc SHIFT+PHÍM CÁCH để điều chỉnh phần chọn. Để huỷ chế độ phần chọn mở rộng, hãy nhấn lại SHIFT+F8. Chế độ chọn mở rộng có thể tự huỷ khi bạn chuyển sang một chế độ điều khiển khác.
• CTRL+TAB (Di chuyển tiếp qua các tab)
• CTRL+SHIFT+TAB (Lùi lại qua các tab)
• TAB (Di chuyển tiếp qua các tuỳ chọn)
• SHIFT+TAB (Lùi lại qua các tuỳ chọn)
• ALT+Chữ cái được gạch chân (Thực hiện các lệnh tương ứng hoặc chọn tuỳ chọn tương ứng)
• ENTER (Thực hiện lệnh với tuỳ chọn hoặc nút hiện hoạt)
• SPACEBAR (Chọn hoặc xoá hộp chọn nếu tuỳ chọn hiện hoạt là hộp kiểm)
• Phím mũi tên (Chọn nút nếu tuỳ chọn hiện hoạt là một nhóm các nút tuỳ chọn)
• Phím F1 (Hiển thị Trợ giúp)
• Phím F4 (Hiển thị các mục trong danh sách hiện hoạt)
• BACKSPACE (Mở thư mục tiếp theo nếu thư mục được chọn nằm trong hộp thoại Lưu Dưới dạng hoặc Mở)


Lối tắt trên Microsoft natural keyboard

• Biểu trưng Windows (Hiển thị hoặc ẩn menu Khởi động)
• Biểu trưng Windows +BREAK (Hiển thị hộp thoại Thuộc tính Hệ thống)
• Biểu trưng Windows +D (Hiển thị màn hình)
• Biểu trưng Windows +M (Cực tiểu hoá tất cả cửa sổ)
• Biểu trưng Windows+SHIFT+M (Khôi phục các cửa sổ đã cực tiểu hoá)
• Biểu trưng Windows+E (Mở Máy tính của tôi)
• Biểu trưng Windows+F (Tìm kiếm tệp hoặc cặp)
• CTRL+Biểu trưng Windows+F (Tìm kiếm máy tính)
• Biểu trưng Windows+F1 (Hiển thị Trợ giúp Windows)
• Biểu trưng Windows+ L (Khoá bàn phím)
• Biểu trưng Windows+R (Mở hộp thoại Chạy)
• Biểu trưng Windows+U (Mở Trình quản lý Tiện ích)

Phím tắt trợ năng

• Giữ phím SHIFT bên phải trong 8 giây (Chuyển Phím Lọc sang bật hoặc tắt)
• ALT bên trái+SHIFT bên trái+PRINT SCREEN (Chuyển Chế độ Tương phản Cao sang tắt hoặc bật)
• ALT bên trái+SHIFT bên trái+NUM LOCK (Chuyển Phím Chuột sang tắt hoặc bật)
• SHIFT 5 lần (Chuyển Phím Kết dính sang bật hoặc tắt)
• NUM LOCK trong 5 giây (Chuyển Phím Tiếng sang bật hoặc tắt)
• Biểu trưng Windows+U (Mở Trình quản lý Tiện ích)

Lối tắt trên bàn phím Windows Explorer

• END (Hiển thị phần dưới cùng của cửa sổ hiện hoạt)
• HOME (Hiển thị phần trên cùng của cửa sổ hiện hoạt)
• NUM LOCK+Dấu hoa thị (Hiển thị các cặp con dưới cặp được chọn)
• NUM LOCK+Dấu cộng (+) (Hiển thị nội dung của cặp được chọn)
• NUM LOCK+Dấu trừ (-) (Thu gọn cặp được chọn)
• MŨI TÊN TRÁI (Thu gọn cặp hiện thời nếu nó được mở rộng hoặc chọn cặp cha mẹ)
• MŨI TÊN PHẢI (Thu gọn cặp hiện thời nếu nó được mở rộng hoặc chọn cặp cha mẹ)

Các phím tắt cho Bản đồ Ký tự

Sau khi bấm đúp vào ký tự trên lưới ký tự, bạn có thể di chuyển qua lưới bằng cách sử dụng các phím tắt:
• MŨI TÊN PHẢI (Di chuyển sang phải hoặc tới đầu dòng tiếp theo)
• MŨI TÊN TRÁI (Di chuyển sang trái hoặc tới cuối dòng trước đó)
• MŨI TÊN LÊN (Di chuyển lên một hàng)
• MŨI TÊN XUỐNG (Di chuyển xuống một hàng)
• LÊN MỘT TRANG (Di chuyển lên một trang mỗi lần)
• XUỐNG MỘT TRANG (Di chuyển xuống một trang mỗi lần)
• HOME (Di chuyển đến đầu dòng)
• END (Di chuyển đến cuối dòng)
• CTRL+HOME (Di chuyển đến ký tự đầu tiên)
• CTRL+END (Di chuyển đến ký tự cuối cùng)
• PHÍM CÁCH (Chuyển giữa chế độ Mở rộng và Bình thường khi một ký tự được chọn)

Bàn điều khiển Quản lý của Microsoft (MMC) phím tắt cửa sổ chính

• CTRL+O (Mở bàn điều khiển đã lưu)
• CTRL+N (Mở bàn điều khiển mới)
• CTRL+S (Lưu bàn điều khiển mở)
• CTRL+M (Thêm hoặc xoá khoản mục bàn điều khiển)
• CTRL+W (Mở cửa sổ mới)
• Phím F5 (Cập nhật nội dung của tất cả cửa sổ bàn điều khiển)
• ALT+PHÍM CÁCH (Hiển thị menu cửa sổ MMC)
• ALT+F4 (Đóng bàn điều khiển)
• ALT+A (Hiển thị menu Hành động)
• ALT+V (Hiển thị menu Chế độ Xem)
• ALT+F (Hiển thị menu Tệp)
• ALT+O (Hiển thị menu Ưa chuộng)

Phím tắt cửa sổ bàn điều khiển MMC

• CTRL+P (In trang hiện thời hoặc ngăn hiện hoạt)
• ALT+Dấu trừ (-) (Hiển thị menu cửa sổ cho cửa sổ bàn điều khiển hiện hoạt)
• SHIFT+F10 (Hiển thị menu lối tắt Hành động của khoản mục đã chọn)
• Phím F1 (Mở chủ đề Trợ giúp, nếu có, cho mục được chọn)
• Phím F5 (Cập nhật nội dung của tất cả cửa sổ bàn điều khiển)
• CTRL+F10 (Cực đại hoá cửa sổ bàn điều khiển hiện hoạt)
• CTRL+F5 (Khôi phục cửa sổ bàn điều khiển hiện hoạt)
• ALT+ENTER (Hiển thị hộp thoại Thuộc tính, nếu có, cho mục được chọn)
• Phím F2 (Đổi tên khoản mục đã chọn)
• CTRL+F4 (Đóng cửa sổ bàn điều khiển hiện hoạt. Khi bàn điều khiển chỉ có một cửa sổ bàn điều khiển, lối tắt này sẽ đóng bàn điều khiển)

Dẫn hướng kết nối màn hình từ xa

• CTRL+ALT+END (Mở hộp thoại Bảo mật của Microsoft Windows NT)
• ALT+TRANG LÊN (Chuyển đổi giữa các chương trình từ trái sang phải)
• ALT+TRANG XUỐNG (Chuyển đổi giữa các chương trình từ phải sang trái)
• ALT+INSERT (Chuyển qua các chương trình theo thứ tự được sử dụng gần đây nhất)
• ALT+HOME (Hiển thị menu Bắt đầu)
• CTRL+ALT+BREAK (Chuyển đổi máy khách từ chế độ cửa sổ sang chế độ toàn màn hình)
• ALT+DELETE (Hiển thị menu Windows)
• CTRL+ALT+Dấu trừ (-) (Đặt hình chụp nhanh của toàn bộ vùng cửa sổ máy khách trên bảng tạm máy chủ Đầu cuối và cung cấp tính năng tương tự như khi nhấn ALT+PRINT SCREEN trên máy tính cục bô.)
• CTRL+ALT+Dấu cộng (+) (Đặt hình chụp nhanh của cửa sổ hiện hoạt trong máy khách trên bảng tạm máy chủ Đầu cuối và cung cấp tính năng tương tự như khi nhấn PRINT SCREEN trên máy tính cục bô.)

Dẫn hướng Microsoft Internet Explorer

• CTRL+B (Mở hộp thoại )
• CTRL+E (Mở thanh Tìm kiếm)
• CTRL+F (Bắt đầu tiện ích Tìm)
• CTRL+H (Mở thanh Lịch sử)
• CTRL+I (Mở thanh Ưa thích)
• CTRL+L (Mở hộp thoại Mở)
• CTRL+N (Khởi động phiên bản trình duyệt khác với cùng địa chỉ Web)
• CTRL+O (Mở hộp thoại Mở, tương tự như CTRL+L))
• CTRL+P (Mở hộp thoại In)
• CTRL+R (Cập nhật trang Web hiện thời)
• CTRL+W (Đóng cửa sổ hiện thời)
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Gửi chủ đề Trả lời
Di chuyển  
Bạn có thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn có thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn có thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

© 2020,Gocom Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.514 giây.